Ingrid Bíleková - olej na plátne
English version

Ingrid Bíleková sa narodila 4. mája 1959 v Martine. Študovala na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (odd. maľby). Po absolvovaní vyučovala na ĽŠU v Krupine. Od roku 1990 pôsobí ako výtvarníčka v slobodnom povolaní.

Umelecké začiatky Ingrid Bílekovej boli poznamenané výtvarno-výchovným zameraním školy a orientáciou na vizuálno-realistickú maľbu. Čoskoro si však uvedomuje, že výtvarné umenie má hlbšie poslanie ako zobrazovať iba v prírode videnú skutočnosť. Obohacuje preto svoje poznanie, filozofický názor na vesmírnu podstatu a nekonečnú zákonitosť javov prírody, s ktorou treba žiť v súlade, chrániť a milovať ju, poznať jej hmotnú a duchovnú substanciu na pozadí tajomnej, zázračnej harmónie sveta a života v ňom. Tvorkyňa sa vyznáva zo svojho, až romantického vzťahu k prapôvodnej prírode ako jedinečnému námetu maliarskej tvorby. Pozoruje ju vnútorným zrakom, vstupuje do nej mystickým citom a všeobjímajúcou láskou. Čerpá z nej inšpirujúce námety, pretavuje ich hlavou a srdcom v snahe zobraziť rôzne podoby krajiny, jej napätie, materiálnu a duchovnú stránku.

Expresívne zameranie jej maľby posledného odbobia dokladá úsilie o vyjadrenie pocitu hmoty a energie v prírode, ich vzájomnú osciláciu, o transponovanie prežitého vnemu do maliarskej kompozície s dôrazom na monumentalizujúcu výtvarnú skratku a psychologicko-dramatické pôsobenie tvaru a farby. Všetko v mene krásy a pravdy.

Tematické ťažisko Ingrid Bílekovej je krajina z okolia Banskej Bystrice, Liptovskej Lúžnej a Oravy. Žije a tvorí v Oravskom Veselom.Mountain Village - Horská dedina,
oil on canvas 62x81cm


Slovak Ridges - Hoľa na Prašivej,
oil on canvas 80x100cm


The Blooming - Rozkvitnutie,
oil on canvas 60x80cmThe Spring - Jar,
oil on canvas 60x80cm


The Garden - Záhrada,
oil on canvas 30x50cm